Aleja a Námestie Slobody – obnova aleje a výsadba

K obnove aleje na Námestí slobody a revitalizácie zelene na ploche samotného námestia je potrebné pristúpiť z dôvodu zlého zdravotného stavu väčšiny drevín. Nová výsadba aleje bola realizovaná do pôvodných výsadbových otvorov a pásov, do špeciálneho substrátu, s...

Dolnozemská cesta – výsadba líniovej zelene

Na jeseň v roku 2015 vysadilo Hlavné mesto pozdĺž Dolnozemskej cesty pri vyústení Kutlíkovej ulice 38 listnatých stromov a 49 kríkov. Spolu bolo vysadených:   8 ks slivka čerešňoplodá  (Prunus cerasifera ´Nigra´) 19 ks jarabina mukyňová (Sorbus aria) 26 ks drieň...

Gaštanica – vytvorenie unikátneho parku

Cieľom obnovy Gaštanice je zastaviť degradáciu jej ekosystému, jeho obnova, stabilizácia a vytvorenie zelenej plochy pre oddych v mestskom prostredí. V parku rástlo viac ako 60 gaštanov jedlých (Gastanea sativa), takmer polovica z nich však bola napadnutá rakovinou...