Klimatická zmena

Ak v Bratislave, na Slovensku či vo svete neznížime emisie skleníkových plynov, v rozpätí menej ako desaťročia môže stúpnuť priemerná teplota o 1,5 stupňa v porovnaní s teplotou pred priemyselnou revolúciou. Problémom však nie je samotný nárast teploty, ale aj to, aké problémy prinesie a aké nezvratné zmeny spustí.

Prívalové dažde a mohutné záplavy či dlhodobé horúčavy a suchá, zapríčiňujúce vysychanie riek už teraz spôsobujú ekonomické straty a straty na životoch. Státisíce ľudí budú ohrozené zánikom svojich domovov a následnou migráciou, ktorá môže spustiť územné konflikty.

Ak v Bratislave, na Slovensku či vo svete neznížime emisie skleníkových plynov, v rozpätí menej ako desaťročia môže stúpnuť priemerná teplota o 1,5 stupňa v porovnaní s teplotou pred priemyselnou revolúciou. Problémom však nie je samotný nárast teploty, ale aj to, aké problémy prinesie a aké nezvratné zmeny spustí.

Prívalové dažde a mohutné záplavy či dlhodobé horúčavy a suchá, zapríčiňujúce vysychanie riek už teraz spôsobujú ekonomické straty a straty na životoch. Státisíce ľudí budú ohrozené zánikom svojich domovov a následnou migráciou, ktorá môže spustiť územné konflikty.

Čo znamená klimatická zmena pre Bratislavu?

Dramatické
a zrýchľujúce sa zmeny počasia

Vysoké horúčavy, dlhé suchá či záplavy v meste

Dopady na zraniteľné skupiny ako deti či  seniori

Celkový dopad na našu kvalitu života

Preto chceme podnietiť diskusiu na tému zmeny klímy, udržateľného rozvoja mesta a hľadania riešení v tejto vážnej situácii. 

 

Zamerať sa môžeme na
dve hlavné stratégie:

Možností máme veľa, dôležité je
rozhodnúť sa a konať.

Mitigácia

zmierňovanie klimatickej
zmeny prostredníctvom
odstraňovania jej príčin

Adaptácia
prispôsobenie sa klimatickej
zmene tak, aby sme jej dopady
čo najviac eliminovali

Mitigácia

Ciele

 • Znižovanie skleníkových plynov

Príklady

 • Využívanie energeticky efektívnych technológií
 • Rozvoj udržateľnej dopravy, využívanie miestnych zdrojov a znižovanie nárokov na dopravu
 • Zefektívňovanie výrobných procesov v priemysle
 • Rozvoj obnoviteľných zdrojov energie
 • Rozvoj komunitných a domácich záhrad; znižovanie potreby prepravy potravín

Prienik opatrení

 • Rozvoj zelenej infraštruktúry
 • Šetrenie vody a energií
 • Zvyšovanie environmentálneho povedomia a výchova

Adaptácia

Ciele

 • Zvyšovanie adaptačnej kapacity
 • Zlepšovanie schopnosti žiť v meniacich sa klimatických podmienkach
 • Budovanie odolnosti voči extrémnym zmenám počasia a klímy
 • Manažment rizík a katastrof, odolnosť voči záplavám a požiarom

Príklady

 • Ochrana lesov
 • Dizajn infraštruktúry a budov
 • Ochrana pred záplavami
 • Zmena poľnohospodárskych postupov (výsadba rastlín, odolných voči horúčavám, alebo výsadba mixu rastlín ako ochrana pred škodcami)