Štúdijná cesta a stretnutie partnerov Bratislava 2030 (secap 2030)

Jana Hlavová, UHA, 15.5.2023

Koncom apríla 2023 prebehla štúdijná cesta na Island do partnerského mesta  Reykjavík. Zástupcovia magistrátu, MIBu a Prírodoveckej fakulty Univerzity Komenského sa oboznámili s kľúčovými materiálmi a stratégiou udržateľného rozvoja mesta Reykjavíku pripravujúceho sa na zmenu klímy. 

V rámci spoločného programu boli odprezentované viaceré témy: 

1. TVORBA AKČNÉHO PLÁNU UDRŽATEĽNEJ KLÍMY A ENERGETIKY BRATISLAVA 2030;

2. AKČNÝ PLÁN UDRŽATEĽNEJ KLÍMY A ENERGETIKY MESTA REYKJAVÍK:
Odkaz na prezentáciu

3. STRATÉGIA ADAPTÁCIE ISLANDU NA ZMENU KLÍMY NA NÁRODNEJ ÚROVNI; 

4. TVORBA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV A URBÁNNYCH ŠTRUKTÚR MESTA REYKJAVÍK NA PARTICIPAČNÝCH PRINCÍPOCH V ZMYSLE UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA:
Odkaz na web mesta Reykjavík

Bratislave bol odprezentovaný aj súbor manuálov pre rozvoj mesta Reykjavík. Medzi nimi aj manuál mestského poľnohospodárstva, s prezentáciou  a podnetnými ukážkami o rôznych spôsoboch pestovania ovocia a zeleniny v rôznych mestských štruktúrach. Mestské poľnohospodárstvo pomáha svojou lokálnosťou rozvíjať udržateľný rozvoj, znižuje uhlíkovú stopu a podporuje vznik komunít. 

5. LOKALITY ZNIŽUJÚCE DOPADY MENIACEJ SA KLÍMY S DÔRAZOM NA VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V REYKJAVÍKU, PODPORUJÚC ZLEPŠENIE MANAŽMENTU DAŽĎOVEJ VODY V MESTE;

6.VYUŽÍVANIE ALTERNATÍVNYCH ZDROJOV ENERGIE A NÁVŠTEVA GEOTERMÁLNEJ ELEKTRÁRNE ORKA NÁTTÚRUNNAR S PREZENTÁCIOU VYUŽITIA GEOTERMÁLNEJ ENERGIE NA ISLANDE:
Odkaz na spoločnosť ON