Záverečná konferencia

Dňa 16. apríla 2024  sa v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca uskutočnila konferencia Od plánu k činom: Nový klimatický plán Bratislavy, ktorá bola zároveň záverečnou konferenciou projektu Klimaticky odolná Bratislava. Na konferencii sa zúčastnilo vyše 80 účastníkov, ktorí zastupovali hlavné mesto a jeho organizácie, mimovládne organizácie, samosprávny kraj, ministerstvá a ďalšie verejné a akademické inštitúcie. 

Záverečná konferencia

Dňa 16. apríla 2024  sa v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca uskutočnila konferencia Od plánu k činom: Nový klimatický plán Bratislavy, ktorá bola zároveň záverečnou konferenciou projektu Klimaticky odolná Bratislava. Na konferencii sa zúčastnilo vyše 80 účastníkov, ktorí zastupovali hlavné mesto a jeho organizácie, mimovládne organizácie, samosprávny kraj, ministerstvá a ďalšie verejné a akademické inštitúcie. 

Cieľom konferencie bolo:

  • predstaviť nový Akčný plán pre udržateľnú energetiku a klímu (SECAP), ktorý nastavuje klimatickú politiku mesta do roku 2030, 
  • predstaviť aktualizované hodnotenie zraniteľnosti Bratislavy na nepriaznivé  dôsledky zmeny klímy, 
  • diskutovať s partnermi zo zahraničných miest o skúsenostiach s realizáciou ich klimatických plánov, 
  • prezentovať ďalšie výsledky projektu Klimaticky odolná Bratislava. 

Cieľom konferencie bolo:

  • predstaviť nový Akčný plán pre udržateľnú energetiku a klímu (SECAP), ktorý nastavuje klimatickú politiku mesta do roku 2030, 
  • predstaviť aktualizované hodnotenie zraniteľnosti Bratislavy na nepriaznivé  dôsledky zmeny klímy, 
  • diskutovať s partnermi zo zahraničných miest o skúsenostiach s realizáciou ich klimatických plánov, 
  • prezentovať ďalšie výsledky projektu Klimaticky odolná Bratislava. 

Prezentácie a program

Prezentácie hlavných výstupov projektu, akčného plánu a hodnotenia zraniteľnosti, nájdete tu: 

Na konferencii vystúpili hostia z dvoch partnerských miest projektu (Bergen a Reykjavík) a takisto dvoch partnerských miest Bratislavy z Českej republiky, Brna aPrahy, ktorí predstavili 

Videá

Otvorenie konferencie a privítanie účastníkov a účastníčok


Národný kontext projektu


Skúsenosti zahraničných partnerov

Strategické východiská a predstavenie projektu

Workshop “ Aká budeš,  Bratislava 2030?

Prezentácie

Blok 2. Národný kontext projektu

Blok 3. Skúsenosti zahraničných partnerov

Blok 5. Workshop “Aká budeš, Bratislava 2030 ?”

Naši partneri