O projekte

Projekt „Klimaticky odolná Bratislava – Pilotné projekty zamerané na dekarbonizáciu, energetickú účinnosť budov a udržateľné hospodárenie s dažďovou vodou v mestskom prostredí“ je realizovaný v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma) spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021 vo výške 1 170 600 € a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vo výške 206 546 €.

Ciele projektu:

 • vypracovanie Akčného plánu na zmiernenie zmeny klímy a adaptáciu na ňu do roku 2030 
 • zníženie skleníkových plynov najmenej o 1 785 t CO2 ekv. 
 • komplexná obnova 4 verejných budov v súvislosti s energetickou účinnosťou 
 • dva doplnkové environmentálne čiastkové projekty k investičným projektom 
 • realizácia pilotného projektu na riešenie problému záplavových povodní 
 • implementácia 29 oprávnených opatrení na zmiernenie a adaptáciu (sivé/ energetická účinnosť – 12, modré a zelené – 12, soft – 5) 
 • rozvoj partnerstva 
 • organizovanie aktivít, ktoré spájajú rôzne cieľové skupiny 
 • povinná a dobrovoľná publicita darcu a finančného mechanizmu EHP 
 • zvyšovanie informovanosti miestneho obyvateľstva, miestnych samospráv a ich zamestnancov o zmene klímy 
 • mediálna prezentácia s regionálnym a celonárodným dosahom 

Projekt „Klimaticky odolná Bratislava – Pilotné projekty zamerané na dekarbonizáciu, energetickú účinnosť budov a udržateľné hospodárenie s dažďovou vodou v mestskom prostredí“ je realizovaný v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma) spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021 vo výške 1 170 600 € a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vo výške 206 546 €.

Ciele projektu:

 • vypracovanie Akčného plánu na zmiernenie zmeny klímy a adaptáciu na ňu do roku 2030 
 • zníženie skleníkových plynov najmenej o 1 785 t CO2 ekv. 
 • komplexná obnova 4 verejných budov v súvislosti s energetickou účinnosťou 
 • dva doplnkové environmentálne čiastkové projekty k investičným projektom 
 • realizácia pilotného projektu na riešenie problému záplavových povodní 
 • implementácia 29 oprávnených opatrení na zmiernenie a adaptáciu (sivé/ energetická účinnosť – 12, modré a zelené – 12, soft – 5) 
 • rozvoj partnerstva 
 • organizovanie aktivít, ktoré spájajú rôzne cieľové skupiny 
 • povinná a dobrovoľná publicita darcu a finančného mechanizmu EHP 
 • zvyšovanie informovanosti miestneho obyvateľstva, miestnych samospráv a ich zamestnancov o zmene klímy 
 • mediálna prezentácia s regionálnym a celonárodným dosahom 

Naši partneri

Hlavné mesto Bratislava

 • Oficiálna webová stránka partnera projektu slovenského hlavného mesta Bratislavy

Klimatická kancelária

 • Oficiálna webová stránka klimatickej kancelárie Magistrátu hlavného mesta

Metropolitný inštitút Bratislavy

 • Oficiálna webová stránka partnera projektu Metropolitného inštitútu Bratislavy

Prírodovecká falkulta Univerzity Komenského

 • Oficiálna webová stránka partnera projektu partnera projektu Prírodoveckej fakulty Univerzity Komenského

Bergen

 • Oficiálna webová stránka partnera projektu nórskeho mesta Bergen

Reykjavik

 • Oficiálna webová stránka partnera projektu islandského hlavného mesta Reykjavik