Gaštanica – vytvorenie unikátneho parku

Cieľom obnovy Gaštanice je zastaviť degradáciu jej ekosystému, jeho obnova, stabilizácia a vytvorenie zelenej plochy pre oddych v mestskom prostredí. V parku rástlo viac ako 60 gaštanov jedlých (Gastanea sativa), takmer polovica z nich však bola napadnutá rakovinou kôry, ktorú spôsobuje  parazitická huba Cryphonectria parasitica.

Primárnym zámerom MČ Nové Mesto pri obnove je ozdravenie a zachovanie jestvujúcej vegetácie a jej ošetrenie a tiež realizácia novej výsadby, ktorá zabráni odplavovaniu a erózii pôdy.

Lokalita sa nachádza vo svahovitom teréne, preto opatrenia na zadržanie dažďovej vody pozostávajú aj zo zasakavacích pásov vybudovaných v smere vrstevníc. Dažďová voda sa tak bude zadržiavať v území a nebude stekať na okolité komunikácie a do zastavanej časti. Spevnené plochy budú realizované z vodopriepustného betónu, čo prispeje k znižovaniu povrchového odtoku, ktorý najmä počas extrémnych zrážok vedie k hromadeniu vody a k problémom s kanalizáciou, ktorá nestačí poňať veľké množstvá vody.

Súčasťou revitalizácie je tiež vytvorenie oddychovo-relaxačnej zóny s lavičkami, altánkom, detským ihriskom, fitness prvkami a tiež výbehom pre psov. V parku by mal byť aj náučný chodník s informačnými tabuľami.