Transparentnosť

Rekonštrukcia vybraných budov vo vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava – Balík 04 – časť 10. ZUŠ Jána Albrechta

5

Medzinárodná online konferencia a workshop

5

Akčný plán SECAP

5

Rekonštrukcia budovy ZUŠ Gessayova 8 v MČ Bratislava-Petržalka

5

Rekonštrukcia stromoradia a priľahlého chodníka na Pionierskej ulici

Zákazka ešte nie je ukončená, vyhodnocujú sa ponuky.

5

Revitalizácia verejného priestoru Kazanská

5