Aleja a Námestie Slobody – obnova aleje a výsadba

K obnove aleje na Námestí slobody a revitalizácie zelene na ploche samotného námestia je potrebné pristúpiť z dôvodu zlého zdravotného stavu väčšiny drevín. Nová výsadba aleje bola realizovaná do pôvodných výsadbových otvorov a pásov, do špeciálneho substrátu, s možnosťou závlahy.

Pri výbere vhodných druhov musel byť zohľadnený fakt, že po komunikácii premáva trolejbus a konáre stromov nesmú brániť prevádzke a ohrozovať trolejové vedenie. Ako vhodný druh bol zvolený jaseňovec metlinatý (Koeleuteria paniculata), ktorý bol už v niektorých častiach stromoradia vysadený. Spolu bolo v aleji vysadených celkom 53 stromov a do stromových jám vysadené kvitnúce trvalky zimozelene menšej a väčšej, ktoré vytvoria bohaté zazelenenie. Súčasne pristúpilo Hlavné mesto aj k čiastočnej úprave a novej výsadbe zelene aj na ploche námestia.