Tvoríme
odolnejšie
mesto pre
všetkých.

Tvoríme
odolnejšie
mesto pre
všetkých.

Mesto Bratislava podpísalo pred takmer desiatimi rokmi Dohovor primátorov a starostov o klíme a energetike a dobrovoľne na seba prevzalo záväzok znížiť našu uhlíkovú stopu a adaptovať mesto na zmenu klímy.

Bratislava tento záväzok postupne premieta do strategických dokumentov, napríklad do nového PHSR – plánu Bratislava 2030, či do Atlasu hodnotenia zraniteľnosti a rizík nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy alebo Akčného plánu udržateľnej klímy a energetiky 2030.

Mesto vysádza stromy, buduje cyklotrasy, podporuje verejnú dopravu či revitalizuje verejné priestory. 

Mesto Bratislava podpísalo pred takmer desiatimi rokmi Dohovor primátorov a starostov o klíme a energetike a dobrovoľne na seba prevzalo záväzok znížiť našu uhlíkovú stopu a adaptovať mesto na zmenu klímy.

Bratislava tento záväzok postupne premieta do strategických dokumentov, napríklad do nového PHSR – plánu Bratislava 2030, či do Atlasu hodnotenia zraniteľnosti a rizík nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy alebo Akčného plánu udržateľnej klímy a energetiky 2030.

Mesto vysádza stromy, buduje cyklotrasy, podporuje verejnú dopravu či revitalizuje verejné priestory. 

Projekty mesta venujúce sa klimatickej zmene

Akčný plán adaptácie
Plán Bratislava 2030
Climathon Bratislava
10 000 stromov
Živé miesta
Akčný plán adaptácie
Plán Bratislava 2030
Climathon Bratislava
10 000 stromov
Živé miesta

Aktuality

Naši partneri

Projekt získal podporu z Nórskych fondov a v rámci neho spolupracujeme s hlavným mestom Islandu Reykjavík i s nórskym mestom Bergen. V širšom kontexte však považujeme za partnerov všetky mestá, ktoré sú združené v rámci Dohovoru primátorov (Covenant of Mayors) alebo akékoľvek mestá, ktorými sa možno inšpirovať v oblasti znižovania uhlíkovej stopy, udržateľnej energetiky či vytvárania zeleno-modrej infraštruktúry.