Železná studienka – revitalizácia rybníkov

Návštevníci obľúbenej Železnej studienky môžu opäť relaxovať nielen v príjemnom chládku okolitej prírody, ale aj v blízkosti znovu napustených rybníkov, ktoré zároveň aj ochladzujú okolité prostredie, čo vieme oceniť najmä počas horúcich letných dní v meste. Rekonštrukcie vodohospodárskych objektov protipožiarnych nádrží na Železnej studienke č. 3 a č. 4 realizovalo Hlavné mesto Bratislava v rámci projektu v spolupráci s Pamiatkovým úradom SR a Mestskými lesmi.

Rekonštrukcia bola zameraná na vodohospodárske objekty – boli zrekonštruované, resp. novovybudované nápustné a výpustné objekty na rybníkoch č.3 a č.4 za účelom umožneniaich ďalšej prevádzky a funkčnosti. Zrekonštruované objekty tak budú môcť po ich obnove znova slúžiť na napúšťanie nádrží, udržiavanie prevádzkovej hladiny v nich, ako aj reguláciu prietokov v nádržiach či úplné vypustenie nádrží.  

Rekonštrukcii pamiatkovo-chránených objektov predchádzali záchranné práce súvisiace s výlovom rýb a ďalších vodných živočíchov, ktoré boli dočasne umiestnené vo zvyšných vodných nádržiach na Železnej studienke z dôvodu ich vypustenia.